Storage Solutions - Flash Animacija

Animacija za Storage Solutions na Vucomm sajtu.
Na osnovu oglasnog rešenja koje su kreirali Domino.rs