Home Automation - Flash Animacija

Animacija za Home Automation na Vucomm sajtu.
Kontrolišite svetla i vaše uređaje daljinskim upravljačem,
preko interneta ili sms-om.